Strategie

Leasen van kantoorspullen?

Lees verder

Lease is populair, zowel bij zakelijke gebruikers als consumenten, met name als het om dure goederen gaat. Er bestaan diverse vormen met hun specifieke kenmerken. Soms worden de verschillende vormen door elkaar gehaald of zelfs onjuist gebruikt. De leasemarkt groei en breidt uit naar andere sectoren. Welke kansen bestaan er bijvoorbeeld voor kantoormeubilair?

Eerst een korte toelichting op ‘lease’. Bij leasen gaat het meestal om fysieke assets/bedrijfsmiddelen, meestal voertuigen. Dat kan bijvoorbeeld een auto zijn, een bulldozer en zelfs een trein of vliegtuig. Maar in toenemende mate gaat het ook om andere (goedkopere) goederen, zoals een bureau(stoel) of bed.

Lease (of leasing)

Feitelijk is lease een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker een goed aankoopt en dit in een contract vastlegt gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer (de gebruiker).

Drie partijen

Bij lease spelen minimaal drie partijen een rol: de klant, de leverancier van het goed of bedrijfsmiddel en de leasemaatschappij. De afspraak wordt vastgelegd in een contract. Stel, jouw bedrijf groeit en je wilt een extra kraanwagen leasen (als klant/gebruiker). Dan zal je deze eerst moeten kiezen bij de door jou gewenste fabrikant van bulldozers, bv Caterpillar of Komatsu. Vervolgens meld je je bij een leaemaatschappij. Dat kan een afdeling van een bank zij of een andere gespecialiseerd leasebedrijf in voertuigen (bv Beequip). Samen kom je de voorwaarden overeen en legt die vast in een contract. De leasemaatschappij koopt vervolgens het voertuig bij de producent. Het voertuig wordt aan de klant geleverd.

Koopoptie

In dit leasecontract behoort ook de optie te staan die de gebruikers de kans geeft om, zonder verplichting, tegen een bij het afsluiten van het contract vastgelegde prijs (de ‘restwaarde’), aan het einde van het traject het geleasete goed/voertuig te kopen.

Leasing of huur(koop)

Als er geen koopoptie is en het eigendom niet over kan gaan op de klant is er sprake van een huur of huurovereenkomst. Maar er bestaat aan variant die haast gelijkwaardig is aan lease, namelijk huurkoop. Hier gaat het eigendom wel over naar de klant nadat hij de laatste vooraf overeengekomen betaling op tijd heeft gedaan.

Waarom leasen?

Het makkelijkste en meest voorkomende antwoord is: omdat de aankoop meestal (erg) duur is of soms zelfs niet mogelijk vanwege de hoge (eenmalige) kosten. Ook kan het zijn dat je het voertuig slechts tijdelijk (paar jaren –lease- of maanden –short lease) nodig hebt. Dat er meer en genuanceerdere argumenten ook een rol kunnen spelen komt straks aan bod.

Vormen van lease

Er bestaan diverse vormen. De meest voorkomende zijn: Financial en Operational Leasing. Binnen deze laatste vorm zie je ook subvormen zoals Shortlease en Occasion lease.

Shortlease is een vorm van operationele lease met een korte, flexibele leaseperiode. Shortlease is flexibel en is opzegbaar na een periode van twee maanden en is de tussenoplossing tussen huur en lease. Bij occassion lease gaat het om reeds gebruikte goederen.

Indien de gebruiker een consument is, betreft het Private Leasing. Een markt die fors groeiende is. In 2014 bestond nog maar 3 procent van het aantal zakelijke leasecontracten uit private lease, in 2019 was dat gestegen naar 20 procent, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA).

Wat betreft het eigenaarschap, let goed op dat dit begrip twee componenten kent: juridisch eigenaar en economisch eigenaar.

Financial lease

Financial lease kan je eigenlijk het beste zien als een lening. Je koopt een auto en betaalt deze in termijnen aan de leasemaatschappij terug. Over deze lening betaal je dus ook rente en deze bedraagt meestal tussen de 10 en 15% of zelfs hoger.

Een rekensommetje via een website van een leasemaatschappij: stel je wilt een bedrijfsauto van €49.000. Deze kost dan maandelijks ongeveer €960 (looptijd 60 mnd). Je hebt na die periode dan €57.600 betaald oftewel €8.600 aan rente (17,5%).

Met deze vorm van leasen komt de leaseauto dan direct op je balans te staan, want je bent nu economisch eigenaar. Pas na afloop van het leasecontract, als alle termijnen zijn voldaan, ben je ook juridisch eigenaar. Dit betekent dat je daarna, als juridisch eigenaar, alle zeggenschap over de auto hebt en volledig eigenaar bent.

Operational lease

Operational lease is meest te vergelijken met huur: Stel je wil dezelfde bedrijfsauto operational leasen. Maar het kan dus ook een bureau zijn. Dan koopt de leasemaatschappij wagen en is deze eigendom van de leasemaatschappij. De zakelijke klant kan de wagen gebruiken en betaalt periodiek (meestal maandelijks) voor het gebruik aan die leasemaatschappij.

Wat kost dat? De auto in de operational lease kost (op basis van 60 maanden en jaarlijks 10.000 km) ongeveer €575 per maand, het zal per leasemaatschappij een paar euro verschillen. Rijd je meer kilometers of wil je een kortere looptijd dan gaat het maandbedrag omhoog.

Naast auto’s ook kantoormeubilair leasen?

Hoewel het aanbod er al eerder was zien we door corona dat het thuiswerken fors is toegenomen en daarmee ook de behoefte aan beschikbaarheid van kantoorspullen en flexibiliteit in het gebruik ervan. De markt is hierdoor ook sterk groeiende, immers het betreft honderdduizenden nieuwe (thuis)werkplekken die ingericht moeten worden.

Nieuwe snelgroeiende partijen zoals GoWorkWize zijn op deze markt gedoken en bieden organisaties een platform aan om hun werknemers hun benodigde spullen voor thuiswerken makkelijk zelf te laten regelen (meestal tegen een vooraf vastgelegd budget per werknemer). Het is een interessante optie voor bedrijven met mensen in functies die bureauwerk doen en dit ook thuis kunnen verrichten.

Werknemers kunnen op zo’n platform niet alleen hun cartridges en gummetjes bestellen maar soms ook een keuze maken tussen een bureaustoel kopen of tijdelijk gebruiken. Het omslagpunt tussen eenmalige koop en maandelijks leasen zit meestal rond de 30-36 maanden. Daarna is koop goedkoper, hoewel er geen garantie of onderhoudsservice aan vast zit.

Zoek je lage maandkosten, flexibiliteit en een garantie op de kantoorspullen, dan is lease een handige vorm. Hoewel gesproken wordt van lease gaat het dan om huur, waarbij aan het eind van de gebruiksperiode de goederen teruggaan naar verhuurder. Maar er zijn ook bedrijven (bv Alvero) die ‘echte’ operational lease aanbieden, met de optie tot aankoop.

Looptijden zijn soms ook korter dan bij voertuigen. Hoewel Zaak, een aanbieder van mobiele kantoren voor in de tuin, ook al snel uitgaat van 60 maanden.

We zien in de communicatie hierover de begrippen ‘lease’ en ‘huur’ door elkaar gebruikt worden. Mocht je uiteindelijk de gebruikte goederen willen kopen, let dus goed op dat er in de lease/huurovereenkomst de koopoptie staat.

Welke optie is het beste?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven en hangt van je situatie en wensen. De variabelen die een rol spelen zijn:

  1. Tijdsduur: Heb je een voertuig of een thuiswerkplek maar kort nodig
  2. Eigenaarschap: Wil je uiteindelijk zelf (juridisch) eigenaar worden en kies je voor financial lease? Of zoek je juist (kortstondige) ontzorging en flexibiliteit dus operationele lease van het bedrijfsmiddel inclusief diensten (zoals onderhoud, verzekeringen en belastingen?
  3. Liquiditeit: wend je de (schaarse) liquide middelen liever aan voor je primaire bedrijfsprocessen dan is huur of operational lease tegen een (gering) maandbedrag interessanter dan kopen. Mocht liquiditeit geen issue zijn en heb je het bedrijfsmiddel langdurig nodig dan is kopen meestal gunstiger.
  4. Tenslotte speelt het fiscale aspect: is het gunstig om een bedrijfsmiddel op je balans te hebben of niet?

Kortom, bepaal samen met je boekhouder of accountant wat de beste optie en besluit dan of je wilt leasen en zo ja, welke vorm bij je bedrijfssituatie past. En wil je zelf aanbieder worden en ziet jouw organisatie kansen om zelf ook lease producten aan te bieden. Neem dan gerust eens contact met ons op om te sparren.

Geplaatst in Strategie.

Auke van Stralen

Ruim 25 jaar ontwikkelt Auke diensten voor langjarige abonnementen en contracten. Dat heeft hij in diverse managementposities gedaan voor beursgenoteerde bedrijven in de telecom, energie en afval. Hij wil voortdurend waarde toevoegen, zodat zowel klanten als bedrijven hierbij winnen.

Andere berichten

Potentiële partner(s) gezocht

Recurring Company is in 2021 opgericht om organisaties te helpen met het neerzetten en doorontwikkelen van succesvolle abonnementsmodellen. Met een innovatieve en nuchtere consultancy aanpak worden klanten geholpen met het onderzoeken en implementeren van een nieuw ‘recurring revenue’ business model….

Read more

Zijn gebruikers klaar voor PaaS? (4/4)

Product as a Service heeft toekomst, hier schreven we al eerder over, maar zijn consumenten er al klaar voor? Wie kiest er nu al voor PaaS, wat zijn de motivaties van gebruikers, en wat zijn de twijfels? En is er…

Read more

Product as a Service: 8 factoren voor succes (3/4)

Bij PaaS worden producten niet meer eigendom van de koper maar worden ze als dienst aangeboden: Product as a Service. Zie ook aflevering 2 in deze reeks. In potentie is het op vele producten toepasbaar. Om er echt een succes…

Read more